YOMEDIA

Công nghệ 7 Chương 6: Nuôi thủy sản

Chương 6: Nuôi thủy sản, giới thiệu về chăn nuôi ở Việt Nam ... Thông qua đó các em có thể hiểu được ý nghĩa, vai trò của chăn nuôi ở nước ta,... Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON