YOMEDIA

Công nghệ 7 Chương 2: Trồng và chăm sóc cây trồng

Qua nội dung Chương 2: Trồng và chăm sóc cây trồng​, giới thiệu về quy trình trồng trọt, các phương pháp nhân giống cây trồng ... Thông qua đó các em có thể hiểu được ý nghĩa, vai trò của trồng trọt, các phương pháp nhân giống cây trồng... Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON