YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 24 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 chương Ngành Chân khớp Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác giúp các em học sinh tìm hiểu sự đa dạng của lớp giáp xác: Số lượng loài, môi trường sống. Đặc điểm 1 số loài giáp xác điển hình thích nghi với môi trường sống và lối sống khác nhau..Nêu vai trò của giáp xác trong tự nhiên: Quan hệ dinh dưỡng với các loài khác, ảnh hưởng tới giao thông đường thủy….và vai trò đối với đời sống con người.

ATNETWORK
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON