AMBIENT
 • Câu hỏi:

  You / not get / good marks / unless / study / harder.

  • A. You will not get good marks unless you don't study harder.
  • B. You will get good marks unless you study harder.
  • C. You will not get good marks unless you study harder.
  • D. You will not get good marks if you study harder.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>