• Câu hỏi:

  It / take / two hours / go / Ho Chi Minh City / air.

  • A. It takes two hours going to HCMC by air.
  • B. It takes two hours to go to HCMC by air.
  • C. It takes two hours to going to HCMC by air.
  • D. It takes two hours go to HCMC by air.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC