AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của nút lệnh 

  • A. Sao chép khung hình
  • B. Chọn khung hình trước hoặc sau khung hình đang được chọn
  • C. Xóa khung hình
  • D. Lưu tệp ảnh động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>