AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để chèn hai hình ảnh có sẵn làm thành hai khung hình của ảnh động ta nháy nút

  • A. Add frame(s) from a file
  • B. New project
  • C. Add Frame(s) 
  • D. Open

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>