• Câu hỏi:

  Để đặt thời gian hiển thị của hình ảnh bằng cách nhập số thời gian tại ô 

  • A. Loop
  • B. Delay
  • C. Original size
  • D. Stretch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC