YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc tạo ảnh động ảnh động có thể:

  • A. Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có nội dung riêng và xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định
  • B. Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có những thay đổi nhỏ và xuất hiện trong một khoảng thời gian như nhau tạo ra cảm giác chuyển động
  • C. Cả 2 ý trên đều sai
  • D. Cả 2 ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA