AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để khởi động phần mềm Beneton Movie GIF ta chọn biểu tượng nào?

  • A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
  • B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
  • C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
  • D. Nháy đúp chuột vào biểu tượng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>