YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng với hô hấp kị khí ?

  • A. Với vi sinh vật kị khí, ôxi là chất độc.
  • B. Là sự khử các chất hữu cơ trung gian.
  • C. Chất nhận electron lấy từ bên ngoài.
  • D. Là sự khử ôxi khí quyển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ý D sai, hô hấp kị khí không có sự tham gia của oxi.

  Đáp án cần chọn là: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 319151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON