YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình phân giải cacbohidrat để thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một phân tử vô cơ, không phải oxi phân tử được gọi là:

  • A. Hô hấp hiếu khí
  • B. Hô hấp kị khí
  • C. Lên men
  • D. Đồng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Do chất nhận e cuối cùng là chất vô cơ nên đây là quá trình hô hấp.

  - Do chất nhận electron cuối cùng là một phân tử vô cơ, không phải oxi nên đây là quá trình hô hấp kị khí (không có oxi)

  Đáp án cần chọn là: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 319149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON