YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm của quá trình lên men rượu là rựợu và...

  • A. O2.
  • B. Nước.
  • C. Axit axetic.
  • D. CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản phẩm của quá trình lên men rượu là etanol và CO2.

  Đáp án cần chọn là: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 319155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON