YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những vi sinh vật chỉ dùng ôxi phân tử làm chất nhận êlectron cuối cùng được gọi là vi sinh vật

  • A. Kị khí bắt buộc.
  • B. Kị khí tuỳ tiện.
  • C. Hiếu khí bắt buộc.
  • D. Có thể hô hấp hiếu khí và kị khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu chất nhận điện tử cuối cùng là oxi thì đây là vi sinh vật hiếu khí (vận dụng kiến thức trong bài hô hấp tế bào)

  Đáp án cần chọn là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 319150

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON