YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật nhân thực và vi sinh vật nhân sơ khác nhau ở:

  • A. Chất nhận electron cuối cùng
  • B. Nguyên liệu đầu vào
  • C. Sản phẩm cuối cùng
  • D. Vị trí diễn ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình thức hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật nhân thực và nhân sơ giống nhau. Chỉ khác nhau về vị trí diễn ra.

  Ở vi sinh vật nhân thực, hô hấp hiếu khí diễn ra ở màng trong ti thể, ở vi sinh vật nhân sơ, hô hấp diễn ra ở màng sinh chất (do chưa có bào quan có màng).

  Đáp án cần chọn là: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 319152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF