YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của

  • A. Vi khuẩn lactic đồng hình.
  • B. Vi khuẩn lactic dị hình.
  • C. Nấm men rượu.
  • D. Nấm cúc đen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của nấm men rượu.

  Đáp án cần chọn là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 319156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON