YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trang phục nào sau đây được phân loại theo thời tiết?

  • A. Trang phục mùa hè
  • B. Đồng phục
  • C. Trang phục lễ hội
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trang phục mùa hè là trang phục được phân loại theo thời tiết.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON