YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quan sát hình ảnh, cho biết hình nào sau đây gây tai nạn điện?

  • A. Hình a
  • B. Hình b
  • C. Hình c
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cả 3 hình ảnh trên đều là nguyên nhân gây tai nạn điện.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370201

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON