YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình là, nếu tạm dừng cần:

  • A. Đặt bàn là dựng đứng
  • B. Đặt mũi bàn là hướng lên
  • C. Đặt bàn là vào đế cách nhiệt
  • D. Đặt bàn là đứng, mũi hướng lên hoặc đặt vào đế cách nhiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong quá trình là, nếu tạm dừng cần: Đặt bàn là đứng, mũi hướng lên hoặc đặt vào đế cách nhiệt

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON