YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Vì: Theo giới tính chia trang phục thành:

  + Trang phục nam

  + Trang phục nữ

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370216

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON