YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào sau đây gây tai nạn điện?

  • A. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện
  • B. Tiếp xúc trực tiếp với vật bị nhiễm điện
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân gây tai nạn điện:

  + Tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện.

  + Tiếp xúc trực tiếp với vật bị nhiễm điện

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON