YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn cách làm đúng: Sau khi là xong cần:

  • A. Rút phích cắm điện.
  • B. Đợi bàn là nguội
  • C. Cất bàn là
  • D. Rút phích cắm điện khỏi ổ, đợi nguội và cất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi là xong cần: Rút phích cắm điện khỏi ổ, đợi nguội và cất.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON