YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Phát biểu nào đúng khi so sánh ưu điểm bàn là hơi nước với bàn là khô?

  • A. Tốc độ chậm hơn
  • B. Tiết kiệm điện năng hơn
  • C. Độ an toàn kém
  • D. Cả 3 đáp án trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi so sánh ưu điểm bàn là hơi nước với bàn là khô: Bàn là hơi nước Tiết kiệm điện năng hơn so với bàn là khô.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 370252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON