YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là:

  • A. Cây bông
  • B. Cây lanh
  • C. Cây bông và cây lanh
  • D. Tơ tằm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguồn gốc thực vật của vải sợi thiên nhiên là: Cây bông và cây lanh

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 370286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF