AMBIENT
 • Xác định thành phần khởi ngữ trong đoạn trích sau và nêu dấu hiệu nhận biết thành phần đó. (2,0 điểm)

  Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.

  (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà, Ngữ văn 9, tập 1)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Thành phần khởi ngữ là từ anh trong “Còn anh”
  • Dấu hiệu nhận biết: Từ “anh” đứng trước chủ ngữ và có nhiệm vụ nhấn mạnh về cảm nhận của “anh” - người cha khi gặp được con gái.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>