AMBIENT
  • Hai câu thơ được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Trong bài thơ “Nói với con” của Y Phương
    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>