YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

  • A. Tăng lữ quí tộc và nông dân
  • B. Địa chủ và nông dân
  • C. Chủ nô và nô lệ
  • D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON