YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

  • A. Tăng lữ quí tộc và nông dân
  • B. Địa chủ và nông dân
  • C. Chủ nô và nô lệ
  • D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON