YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

  • A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.
  • B. Tướng lĩnh quân sự và quí tộc có nhiều ruộng đất.
  • C. Nô lệ được giải phóng.
  • D. Tất cả các thành phần trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON