• Câu hỏi:

  Nông nô ở châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào?

  • A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh
  • B. Nông dân
  • C. Nô lệ
  • D. Nô lệ và nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC