YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến:

  • A. Trao đổi bằng hiện vật
  • B. Là nền kinh tế hàng hóa.
  • C. Có sự trao đổi buôn bán.
  • D. Không có sự trao đổi buôn bán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON