AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Workers are not allowed to use the office phone for personal calls.

   

  • A. They don't let workers use the office phone.
  • B. The office phone is supposed .to be used by workers only.
  • C. They don't allowed workers to make phone calls personally.
  • D. Workers are not permitted to use the office phone for personal purpose.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>