AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Jane refused to attend his birthday party, which made him feel sad.

  • A. Jane's refusal to attend his birthday party made him feel sad.
  • B. He felt sad not to be able to attend her birthday' party.
  • C. Jane made him sad despite her refusal to attend his birthday party.
  • D. Jane refused to attend his birthday party because it made him sad.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>