AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Had she read the material, she would have been prepared for class.

  • A. She knew the answer to the question.
  • B. She was not prepared for class.
  • C. She had read the material, but she didn't know the answer.
  • D. Even though she hadn't read the material, she knew the answer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>