AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Unlike her friends, Jane prefers an independent life.

  • A. Jane doesn't like her friends because she prefers an independent life.
  • B. Her friends live an independent life and Jane doesn't like it.
  • C. Jane prefers an independent life Put her friends do not.
  • D. Jane doesn't like her friends to live a dependent life.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>