AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Although there was a lack of interest to begin with, the main reason why they postponed, the picnic was the rain.

   

  • A. The picnic was put off because off the rain.
  • B. They held the picnic in spite of the rain.
  • C. They were extremely interested in having the picnic.
  • D. The picnic was held, but few people showed up.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>