AMBIENT
 • Exercise 2Choose the sentences - a, b, c or d - which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  I find your grammar and organization above average, John, but your spelling could stand .some improvement.

   

  • A. John's writing is only average. 
  • B. John's organization is poor.
  • C. John misspells too many words.
  • D. John can't stand to write

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>