• Câu hỏi:

  'Why didn't you join your friends on the trip?' she asked.

   

  • A. She wanted to know why I hadn't joined my friends on the trip.
  • B. She asked me why I didn't join her friends on the trip.
  • C. She suggested that I join my friends on the trip.
  • D. She asked me why didn't I join my friends on the trip.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC