ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Why does the author state in line 17 that the Earth’s core is “more alien” than space?

  • A. Government funds are not available to study the Earth’s core.
  • B. Scientists aren’t interested in the characteristics of the Earth’s core.
  • C. It is impossible to go to the Earth’s core to do research.
  • D. The Earth’s core is made of elements that are dangerous to humans.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON