ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Not until _____ the cartoonist _____ why he was popular with the public.

  • A. did I meet – that I realized
  • B. I met – that I could realize
  • C. had I met – could I realize
  • D. I had met – did I realize

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cấu trúc đảo ngữ với Not until: Not until + mệnh đề bình thường + mệnh đề đảo ngữ (chú ý ko có that)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27979

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON