ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The little boy got injured at a _____ of speed while he was riding his bike.

  • A. pass
  • B. start
  • C. break
  • D. burst

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cụm “a burst of speed”: tốc độ truyền từng khối

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON