RANDOM
 • Câu hỏi:

  Why did they have to catch a taxi?

  • A. Because they didn't have enough time to walk to the coach station.
  • B. Because they were too tired to walk.
  • C. Because the coach station was very far from the restaurant.
  • D. Because it was raining heavily then.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA