AMBIENT
 • Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one

  Câu hỏi:

  He played some games and then went to bed.

  • A. He went to bed before having played some games.
  • B. After he had played some games, he went to bed.
  • C. While he was playing some games, he was going to bed.
  • D. Playing some games, and then he had gone to bed.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>