RANDOM
 • Choose the option A, B, C or D corresponding to the best sentence that is made up from the sets of word

  Câu hỏi:

  It/ very kind/ you/ help me/ start/ engine.

  • A. It's very kind for you to help me start the engine.
  • B. It's very kind to you to help me start the engine.
  • C. It's very kind that you help me start the engine.
  • D. It's very kind of you to help me start the engine.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>