AMBIENT
 • Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct.

  Câu hỏi:

  I warned them not climb the mountain in such bad weather.

  • A. climb
  • B. bad weather
  • C. warned
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA