AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "I'm sorry I have to leave so early," he said. 

  • A. He apologized that he has to leave early. 
  • B. He apologized for having to leave early.
  • C. He apologized to have left early.
  • D. He apologized to have to leave early.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>