AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following statements is NOT true according to the passage?

  • A. The working conditions in the car factories of the 1930s were very stressful.
  • B. The author does not consider Modern Times as a perfect film.
  • C. Modern Times depicts the over-mechanised world from a social viewpoint.
  • D. In Modern Times, the factory workers’ basic needs are well met.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>