• Câu hỏi:

  According to the passage, Chaplin got the idea for the film Modern Times from…………..

  • A. a newspaper article
  • B. a scene in a movie
  • C. a job he had once held
  • D. a conversation with a reporter

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC