YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that two thirds of the film Modern Times          …………..

  • A. is extremely unforgettable
  • B. takes place outside a factory
  • C. is more critical than the other third
  • D. entertains the audience more than the other third

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA