AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tomorrow, ABC television ............ almost the entire day to programs first broadcast in the 1950s.

  • A. will devote
  • B. is devoting
  • C. is going to devote
  • D. devotes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>