• Câu hỏi:

  There is every reason to believe that Beethoven..................in the next century.

  • A. still being popular
  • B. is still popular
  • C. is still going to be popular
  • D. will still popular

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC